Koncert s paní Zelenkovou

Ve středu 9.12. 2009 jsme vystupovali ve Vamberku. Účast na této akci jsme přislíbili již rok dopředu, avšak časem se s tím přestalo počítat. Jaké to pro nás bylo překvapení, když nám paní organizátorka dva dny před termínem volala, aby se ujistila, že s koncertem počítáme. Plakáty byly dávno vylepeny a sál vyprodaný, tak jsme chtě nechtě museli přijet. Naštěstí měli skoro všichni muzikanti čas, takže jsme hráli takřka v plném počtu. Jen za chybějící klavíristku Míšu musela zaskočit Marcela Pilná, která na místo dorazila i s malým Pepíkem. O něj se hravě postarali naši zpěváci. Program koncertu se velice podobal programu, který se hrál na vystoupení před pěti dny, takže jsem měli většinu skladeb již nazkoušenou. Několik skladeb jsme si přehráli ještě na místě, a potom se sál zařal plnit lidmi. Opravdu, sál byl plný. Bohužel máme podezření, že to nebylo úplně kvůli nám.Účast totiž přislíbila i paní Zelenková. Ta se bohužel z nějakého důvodu nedostavila, a tak pan Pilný, který koncert provázel mluveným slovem, musel paní zpěvačku omluvit. Zdá se však, že jsme posluchačům postačili my, což dávali najevo svým potleskem. Kromě kvalitní hudby si posluchači na koncertě poslechli i povídání o vánočních zvycích, které pan Pilný zahrnul do svého moderování.