soutěž v České Kamenici

Dne 26. června 2010 se v České Kamenici uskutečnila mezinárodní soutěž jazzových orchestrů a my, jakožto tradiční účastníci, jsme si to samozřejmě nemohli nechat ujít.

Po několika málo zkouškách (všichni jsme se nesešli ani jednou) jsme se v brzkých, ranních, sobotních hodinách vydali dobýt co nejvyšší post. V autobuse, značky Karosa od pana Čady, panovala dobrá nálada. Zpočátku vše vycházelo dobře, ale ani sebelepší časový plán trasy nemůže počítat s každým úskalím, a tak jsme za jízdy nabrali zpoždění. Když už bylo jisté, že jedeme pozdě, provedli jsme estetické úpravy našeho zevnějšku již v autobuse, pan řidič přistavil svůj vůz ke vchodu do kulturního domu České Kamenice a my se s nástroji v rukách vydali z autobusu rovnou na podium. Tam jsme se krátce rozehráli, zkontrolovali mikrofony a po příchdu porotců, mezi kterými byli i Felix Slováček a Václav Hybš, jsme začali předvádět své umění. Mezi skladbami zazněly např.: Podobizna od skladatele Milana Svobody nebo Fly me to the moon. Po dohrání si řada z nás čekání na výsledky zpříjemnila vystupováním s AF Brass Band Letohrad, který byl do Kamenice pozván taky a ve kterém mnoho členů našeho Bandu vystupuje. Soutěž je totiž spojena s festivaly dechových orchestrů, které jsou pozvány nejen sem, ale i do Ústí nad Labem a dalších měst. Po řadě pochodů, které jsme celé odpoledne byli nuceni hrát, jsme dostali pozdní oběd a zprávu, že jsme se v soutěži umístili na cenově ohodnocených místech. V letošním ročníku soutěže jsme skončili na třetím místě, jako cenu jsme získali nový přenosný mikrofon a naše saxofonistka Eliška Urbanová zvlaštní ocenění za bravurně zvládnuté solo ve sklabě Zlatá svatba od Woodyho Hermana.

Protože dechové orchestry hrály po městech i příští den, přespali jsme v jednom malém, útulném kempu a i tam jsme si to náramně užili.