Zápisky z akcí

Reportáže z akcí, na kterých účinkoval Big Band Lanškroun.

Výroční koncert

27.března v sále Lanškrounského zámku se konal kocert k oslavě 25tiletého výročí od uskutečnšní prvního vystoupení našeho orchestru. Koncertu se kromě stálých hráčů účastnili i bývalí členové orchestru, kteří si zavzpomínali na staré časy, a někteří si i s námi zahráli. Mezi čestnými hosty byl bývalý sólista Big Bandu Gustava Broma a skladatel, Mojmíř Bártek, který složil našemu orchestru skladbu pro tento výroční koncert. Dalším hostem byl skladatel a saxofonista Arnošt Coufal, který nám v našich začátcích poskytl mnoho pěkných skladeb. Svou účastí na koncertu nás poctil také Zdeněk Tulis, který pro nás již v minulosti zajistil mnoho zajímavých koncertů, z nichž největší úspěch pro náš Big Band mělo účinkování v televizi při příležitosti 70. narozenin Waldemara Matušky.

V sále vládla po celý večer příjemná atmosféra, o kterou se mimo jiné zasloužilo početné a vřelé publikum. A proto nás také potěšilo, že jsme se s nimi mohli později setkat na připraveném občerstvení, které probíhalo po skončení koncertu.

Toto všechno by se však nemohlo uskutečnit bez zepůjčení sálu od kulturního centra a také finanční dotace od města Lanškroun. Také bychom chtěli poděkovat firmě TG Tisk za tisk plakátů na koncert.